• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công chuyên môn

Phân công lao động

PHÒNG GD&ĐT THÁI HÒA

TRƯỜNG TH NGHĨA HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:… /QĐ-TrTH Nghĩa Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV năm học 2019 – 2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA HÒA

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại thông tư 41/2010, ngày 30 tháng 12 năm 2010 ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ vào số lượng CBGV,NV và các nhiệm vụ trong năm học 2019– 2020;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường tiểu học Nghĩa Hòa năm học 2019 - 2020 (có danh sách và nhiệm vụ kèm theo)

Điều 2 . Các đồng chí CBGV,NV chịu trách nhiệm thực hiên các nhiêm vụ được hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiêu trưởng về các nhiệm vụ được giao của mình theo đúng quy định tại điều lệ trường tiểu học

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các tổ chức cá nhân có danh sách tại điều 1;Tổ chuyên môn, và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VT

 

Bùi Văn Thịnh

 

 

 

 

DANH SÁCH CBGV,NV VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

NĂM HỌC: 2019 – 2020( Kèm theo Q Đ số: ….ngày 15 tháng 8 năm 2019)

 

TT

Họ và tên

 

Ngày sinh

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Bùi Văn Thịnh

26/8/1975

HT

Quản lí chung, dạy 02 tiết/ tuần

2

Đặng Thị Lan

15/10/1971

PHT

Phụ trách các hoạt động chuyên môn, dạy 04 tiết/ tuần

3

Kiều Thị Nga

26/10/1973

Tổ trưởng

Chủ nhiệm lớp 5A, giảng dạy 23 tiết/tuần

4

Nguyễn Thị Yến

27/9/1991

GV

Chủ nhiệm lớp 5B, giảng dạy 23 tiết/ tuần

5

Vũ Thị Lương

 

6/03/1965

GV

Giảng dạy 23 tiết/ tuần

6

Lê Thị Lan Hương

7/5/1971

GV

Chủ nhiệm lớp 4A, giảng dạy 23 tiết/ tuần

7

Mai Thùy Linh

27/3/1998

GV

Chủ nhiệm lớp 3A

Giảng dạy 23 tiết/tuần

8

Trần Thị Hà

 

GV

Chủ nhiệm lớp 3B

Giảng dạy 23 tiêt/tuần

9

Vũ Thị Hằng

25/12/1973

Tổ trưởng

Chủ nhiệm lớp 2B, giảng dạy 23 tiết/ tuần

10

Lê Thu Hiền

20/6/1992

GV

Chủ nhiệm lớp 1A, giảng dạy 23 tiết/ tuần

11

Nguyễn Thị Hương Quyên

5/3/1979

GV

Chủ nhiệm lớp 1A, giảng dạy 23 tiết/ tuần

12

Trần Thị Vân Ạnh

 

 

1995

Gv

Chủ nhiệm lớp 1B

Giảng dạy 23 tiết/ tuần

13

Phùng Thị Thu Hiền

25/12/1986

GV

Làm TPT Đội giảng dạy 17 tiết/ tuần

14

Chu Thị Thanh Nga

 

20/8/1975

Tổ trưởng

Phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất trong nhà trường

15

Nguyễn Thị Hồng Nhung

13/11/1987

Nhân viên

 

Phụ trách công tác thư viện, thiết bị của nhà trường

16

Nguyễn Thị Thúy Ngân

 

16/6/1986

Nhân viên

 

Phụ trách văn thư, thủ quỹ, y tế của nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website